Familiezorg

Familiezorg wordt ingezet in gezinnen waarbij er een gezinslid langdurend zorg nodig heeft. Het gezinslid dat zorg nodig heeft, kan zowel klachten van lichamelijke als van psychische aard hebben of een combinatie van deze twee. Expertisecentrum familiezorg begeleid families in intensieve zorgsituaties. Expertisecentrum familiezorg heeft als uitgangspunt om de relatie van de familie, zorgvrager en zorgverlener binnen een driehoek gelijkwaardig te laten verlopen.

 

Wanneer deze relatie door de impact van de zorg niet als gelijkwaardig wordt ervaren probeert de familiezorg expert hulp te bieden door te onderzoeken wat elke betrokkene nodig heeft. De betrokkene en de expert formuleren een gezamenlijk doel en komen tot een afgestemde en integraal ingeregelde zorgsituatie.

Expertisecentrum Familiezorg heeft hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld die ik heb gevolgd. Om mijn diensten als Familiezorg expert aan te bieden dien ik eerst nog een Proeve Van Bekwaamheid (PVB) uitvoeren en wil ik je uitnodigen om mij een bericht te sturen wanneer je interesse hebt deze proeve bij te wonen. Tijdens de proeve zal ik uitleggen wat expertisecentrum familiezorg doet en een voorproefje geven van de methodiek die het Expertisecentrum hanteert.

Heb je interesse om de proeve bij te wonen laat dan een bericht achter via het contactformulier.